เกมบาคาร่าเล่นฟรี,แอพบาคาร่า

Eastern Technical Engineering Public Company Limited Eastern Technical Engineering Public Company Limited was incorporated in 1997 at Surat Thani, by Khun Raivin Lekavoranun with an authorized capital of 2 million baht.

Eastern Technical Engineering Public Company Limited has been engaging in management and engineering services for over 19 years providing quality services. The company has earned the trust of its clients and currently operates as a public limited company with a market capitalization of 280 million baht.

 • EASTERN GROUPS EASTERN GROUPS

  ETE

  ตลอดระยะเวลา 20 ปี บริษัท ETE ได้มุ่งมั่นสู่การพัฒนา

  ขยายธุรกิจให้มีศักยภาพมั่นคงและยั่งยืน ตามหลักภายใต้หลักธรรมาภิบาล

  ETE

  ตลอดระยะเวลา 20 ปี บริษัท ETE

  ได้มุ่งมั่นสู่การพัฒนา

  ขยายธุรกิจให้มีศักยภาพมั่นคงและยั่งยืน

  ตามหลักภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 • Management Service Management Service
  Management Service

  Management Service

 • Electrical Power Electrical Power
  Engineering Service
  Engineering Service
 • Solar Energy Business Teamwork
  Solar Energy Business
  Solar Energy Business
 • Trading Business Energetic
  Trading Business
  Trading Business

ABOUT ETE

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อปี 2540 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายไรวินท์ เลขวรนันท์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจให้บริการบริหารจัดการ ธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางจากลูกค้าเสมอมา จนทำให้ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัท (มหาชน) จำกัด และมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 280 ล้านบาท

 

กลุ่มธุรกิจ ETE


กลุ่มธุรกิจ ETE

Management Service Management Service Management Service Management Service